Quin és el millor gasoil per a calefacció

Tant el Gasoil B i com el C són aptes per a l’ús de gasoil per a la calefacció, tots dos tenen característiques físiques similars, no obstant això no els dos tenen proporcionen el mateix rendiment. Vegem una comparativa de les característiques del gasoil B i del gasoil C.

– El gasoil B, és un producte més filtrat, ja que s’usa també en motors i maquinària agrícola i industrial. L’existència de partícules introduïdes durant el procés de refinament fa que necessiti més cuidat.

– El gasoil C, és un producte més viscós i porta parafina el que fa que tingui un petit greixatge suplementari.

– La parafina del gasoil C a baixes temperatures pot gelar-se i crear un tap en els filtres de les calefaccions, no obstant això, es recomana l’ús de gasoil C per a calefacció pel seu poder calorífic.

– El gasoil B, posseeix un punt d’inflamació >55º inferior al gasoil C >60º, per la qual cosa l’arrencada de les calderes es produeix més ràpidament ja que els escalfadors deuen realitzar menys esforç.

– El gasoil C és capaç d’oferir major poder calorífic per unitat de volum que els gasoils A i B per a les mateixes condicions.

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts