Tipus de gasoil. Diferències entre el gasoil A, B i C

Hi ha al mercat tres tipus de gasoil amb utilitats diferents. L’ús dels tipus de gasoil està regulat per la llei. Coneguem-los millor i vegem com podem millorar el seu rendiment.

Gasoil A: És el gasoil de més “qualitat”. El gasoil A és adequat per a vehicles d’automoció
Està més refinat i conté additius per evitar la solidificació de la parafina a baixes temperatures i que a més aporten una sèrie de beneficis per al vehicle com són, per exemple, reduir el consum i les emissions contaminants, augmentar les prestacions del motor i protegir la bomba i el sistema d’injecció.

Gasoil  B: És el gasoil que s’usa per a maquinària agrícola, pesquera, embarcacions i vehicles autoritzats. Està menys filtrat i conté més parafina que el gasoil A, amb el que pot generar problemes en el manteniment en cotxes i motos. A més el seu ús fos de l’àmbit indicat està considerat com un delicte de frau o estafa a la Hisenda Pública ja que s’estarien evitant els impostos estatals a pagar si es tractés de gasoil A.

Gasoil  C: És més barat que els altres tipus de gasoil. El gasoil C està específicament concebut per al seu ús en calderes de calefacció o equips de producció de calor. És més, el seu ús està terminantment prohibit per a cotxes o embarcacions. Té moltes més impureses que els gasoils A i B. El seu alt contingut en parafina produeix un alt poder calorífic. Està específicament concebut per proporcionar calor.

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts